MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR
SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Duygu Derin E-Ticaret Şirketi
(V.K.N: 2930662457)
Adresi: Halaskargazi Mah. Rumeli Caddesi Nur Apt. No:35/37 D.8 K:4 Nişantaşı/İstanbul

E-posta : [email protected]

ALICI BİLGİLERİ
Ad Soyad / Ünvan:
TC Kimlik Numarası:
Adres :
Telefon :
E-posta:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır)
konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait  www.deepatelier.com  internet sitesi üzerinden elektronik
ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, Sözleşme’nin 3. maddesinde
içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
2.2. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları
vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve takas hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu,
bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu
Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  www.deepatelier.com   sitesinde yer alan ön
bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda
ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış
bedeli,  www.deepatelier.com   adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan
bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI
teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Listelenen
ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre
sonuna kadar geçerlidir. SATICI’nın, fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği elektronik
posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte
sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

2.3. Fatura, e-arşiv faturası şeklinde, ALICI’nın sipariş esnasında vermiş olduğu e-posta
adresine mail yoluyla iletilecektir. E-arşiv faturası şeklinde gönderimin mümkün olmadığı
takdirde, fatura sipariş ile birlikte ALICI’ya teslim edilecektir.

MADDE 3- ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama
Ürün Adı
Adet
KDV Tutarı
Kargo Ücreti
Ödeme Şekli
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi
Toplam Bedel (KDV Dahil)

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış
fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi
elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI
tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,
ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak
edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, hasarlı ve ayıplı
ürünü kabul etmeyerek, kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde,
SATICI sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.
4.3. Sözleşme konusu her bir ürün, sipariş tarihinden itibaren 10-15 iş günü içinde, ALICI’nın
gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruma teslim edilir. ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına
bağlı olarak kargo teslim süreleri değişiklik gösterebilir. SATICI, ALICI’nın yerleşim yeri
uzaklığından dolayı, kargoda yaşanabilecek gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Yurtdışına
gönderimi yapılacak ürünlerin teslimat süreleri değişiklik gösterebilir. SATICI, web sitesinde,
ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını
beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları ALICI’ya
aittir.
4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim
etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir

şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa
etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni
göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik
edebilir.
4.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması
halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten
itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam
bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik
ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi
ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim
yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına
haizdir.
ALICI’nın satın aldığı ürün 30 gün içinde teslim edilemez ise, ALICI siparişi iptal edilebilir.
Bu halde, ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 7 gün içinde kendisine nakden
ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin
ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI,
SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına
yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya
iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile
ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
4.9. Cayma hakkı, yalnızca SATICI’nın önceden öngöremeyeceği, mücbir sebeplerden
dolayı, ürünü tedarik edememesi halinde kullanılabilir.
4.10. ALICI, SATICI’ya ait SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve
cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
4.11. ALICI, SATICI’ya ait SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının
maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının

hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde
bulunamaz.

MADDE 5- ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ
5.1. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve
eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. ALICI, SATICI’nın banka hesabına
havale/eft yaparak da ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Yurtdışından verilen siparişlerde,
western union yöntemiyle de ödeme yapılabilir. (Bunun için, iletişim bilgilerimizden
tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.)
5.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında
belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir.
Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili
hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin
daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür
kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir.
5.3. Vadeli satışların sadece Banka’ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili
faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte
bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve
ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
 
MADDE 6 - TAKAS HAKKININ KULLANILMASI
6.1. ALICI, satışa konu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden
itibaren 3 (üç) gün içinde ürünün bedenini, ya da modelini takas hakkını kullanabilir. Takas
hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile açık bir
bildirimde bulunulması gerekir. ALICI, takas hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği
tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde, e-arşiv faturasını, ya da ürünle birlikte gönderilen faturayı,
‘Alıcı öder’ şekilde satıcı adresine gönderilmesi gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde,
vergi mevzuatı gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur.
Fatura aslı gönderilmezse, takas hakkı kullanılamaz.
6.2. Takas hakkına ilişkin ihbarın, SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 ila 15 iş günü içinde,
ALICI’nın seçeceği başka bir ürün ya da aynı ürünün farklı bir bedeni, SATICI tarafından
ALICI’ya gönderilir. ALICI, farklı bir model ile takas yapmak istediğinde, talep ettiği ürünün
daha yüksek bedelli olması halinde, aradaki fiyat farkını ödemekle mükelleftir. Takas talep
edilen ürün, daha önce satın alınan ürünün bedelinden daha düşük bedelde ise, SATICI,
ALICI’nın bildireceği banka hesap numarasına, aradaki farkı iade etmekle mükelleftir.
6.3. Ürünler, vasfı itibariyle abiye modeller olduğundan, ALICI tarafından cayma hakkı
kullanılamaz.

MADDE 7 - TAKAS HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜN ve HİZMETLER

a) ALICI’nın kullandığı tespit edilen, üzerinde herhangi bir koku, parfüm kokusu
bulunan, yırtılmış, sökülmüş, hasar görmüş ve/veya, kullanılıp kuru temizleme,
tadilat yapıldığı tespit edilen ürünler,
b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, üzerinde kişiye
özel tadilat yapılan ürünler,
c) ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde
takas edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
d) teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan ürünlerin takası mümkün değildir.
Takas hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin hakkın kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 8 - GİZLİLİK POLİTİKASI
8.1. www.deepatelier.com adresi üzerinden yapacağınız alışverişlerin sipariş formunda veya
üye kayıt formunda iletişim bilgilerinizi (isim, adres, telefon, e-posta adresi gibi), finansal
bilgilerinizi (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerinizi (vergi numarası,
kimlik numarası vb.) girmeniz gerekmektedir.
8.2. İletisim bilgileri, sipariş ve üye kayıt formlarında yalnızca kullanıcılarımızla
gerektiği zaman iletişime gecmek, ve firmamız hakkında (yeni ürün, kampanya, indirim vb.)
haberler göndermek için kullanılacaktır. Bu bilgiler kesinlikle 3.kişilerce paylaşılmamaktadır.
Kullanıcılarımız diledikleri zaman sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler.
8.3. Finansal bilgiler, yalnızca kullanıcının onay vermesi halinde gerçekleşen ödeme
işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi icin kullanılacaktır. Bu bilgiler kesinlikle 3.kişilerce
paylaşılmamaktadır.
8.4. Kişiye özel bilgiler, kullanıcılarımızın sitemize giriş yapmasında ve gerektiği durumlarda
kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. Bu bilgiler kesinlikle 3.kişilerce
paylaşılmamaktadır.
8.5. İletişim bilgileri, siparişin kullanıcıya ulaşabilmesi için kullanılacaktır. Bu bilgiler
yalnızca siparişin iletilmesini sağlayacak olan kargo şirketi ile paylaşılmaktadır ve bunun
dışında diğer 3. kişiler ile paylaşılmamaktadır.
MADDE 9- KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI
9.1. www.deepatelier.com olarak, bize sağlamış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında toplar ve
işleriz.
9.2. Kişisel verileriniz sipariş, faturalandırma, teslimat ve ürün tanıtımları aşamalarında
sizlere mevzuata uygun ve daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla toplanmaktadır ve
işlenmektedir. İsim, adres, telefon ve kimlik bilgileriniz, siparişinizin size ulaşabilmesi
amacıyla ve yalnızca kargo şirketi ile paylaşılır.
MADDE 10 - TALEP ve ŞİKAYET / KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

10.1. ALICI, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilen
adresleri kullanarak ya da iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya
bildirebilir.
 
10.2. İşbu SÖZLEŞME’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca
yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile
Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 11 – YÜRÜRLÜK
ALICI, SİTE üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu SÖZLEŞME’nin
tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı